logoEgalcom
Home contacto Sitemap Login idioma idioma

Productos

  • Xerpa
  • DeporXest
  • Teveos

Productos

Egalcom desenrolou durante os últimos anos unha serie de solucións estables e escalables adaptables a un gran número de clientes e sectores.
Os productos que nesta sección se presentan están avalados por diferentes casos de éxito.
 

DeporXest

DeporXest é unha solución para a xestión de actividades e instalacións deportivas e culturais coas seguintes vantaxes:

• Mellora da calidade da xestión e do servizo ofertado mediante a obtención de informes, estudos e estatísticas
• Xestión distribuída, dende múltiples postos e en calquera lugar
• Acceso público á información a través de Internet

DeporXest

Teveos é una solución de TPV OpenSource coas siguientes ventajas:

• Mellora da calidade da xestión e do servizo ofertado mediante a obtención de informes, estudos e estatísticas
• Xestión distribuída, dende múltiples postos e en calquera lugar
• Acceso público á información a través de Internet

Descarga
Xerpa

Xerpa é un ERP para empresas de ata 250 empregados (Pemes medianas).
A caracterísitica máis salientable de Xerpa é a súa estructura modular, de forma que a súa implantación permite a selección dos módulos que cada peme precise.
Esta modularidade facilita que cada empresa teña unha solución precisa, sen funcionalidades innecesarias que compliquen a formación dos usuarios.
Ademáis, Xepra é un producto 100% escalable, que permitiu obter casos de éxito de sectores ben diferenciados.

Descarga
© Egalcom 2010 Todos los derechos reservados - Aviso Legal -