logoEgalcom
Home contacto Sitemap Login idioma idioma

Partners

  • Sinerxias
  • Apoio técnico
  • Apio comercial
  • Obxectivos comúns

Partners

Egalcom forma parte dende o ano 2007 da asociación AGASOL, asociación de empresas do sector do software libre en Galicia, da que é membro activo, e, na actualidade forma parte da xunta directiva da mesma.

"Agasol é unha iniciativa de empresas galegas de software libre que se agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutores dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promocionar un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos."

Asimismo Egalcom pertence tamén o Cluster TIC Galicia "Máis dun centenar de firmas e asociacións constitúen o Cluster TIC Galicia, que pretende contribuir a potenciar a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector empresarial da Sociedade da Información. Ten como obxectivo desenrolar o potencial investigair, xerar coñecemento e formar capital humano cualificado no sector."

Estas e outras alianzas son crave para a mellora do sector, e Egalcom aposta e apostará por pertencer a asociacións empresariais do sector que contribuan o desenrolo e potenciación do sector TIC en xeral e do software libre en particular en Galicia.

Si formas parte dunha asociación ou empresa coa que crees que Egalcom podería ter algún tipo de colaboración ponte en contacto coa nosa empresa, estaremos encantados de estudar todas as posibilidades e aumentar as nosas alianzas, aumentando a nosa presencia no mercado.

© Egalcom 2010 Todos los derechos reservados - Aviso Legal -